akademiamisio@o2.pl

660 770 465

Glottodydaktyka

nauka czytania metodą B. Rocławskeigo.

Pedagogika Klanza

metody pracy poszerzone o zajęcia z wykorzystaniem elementów Pedagogiki Klanza.

Pływanie

bezpłatne zajęcia nauki pływania.

Sztuki walki

zajęcia karate pod bacznym okiem sensej Marty.

Pedagogika Klanza

Pragniemy, aby Twoje dziecko:

- rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
- wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,
- uniezależniło się od nagrody,
- nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
- było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
- miało poczucie własnej wartości,
- było kreatywne pracowite i skoncentrowane na działaniu,
- miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową.

Zrozumienie

Przedszkole jest wspólnotą opartą na zasadach wzajemnego zrozumienia, szacunku, przyjaźni, tolerancji. Pragniemy więc stworzyć miejsce bezpieczne, kameralne, interesujące i przyjazne dzieciom, promujące zdrowy styl życia,

Wiedza

Nauka w przedszkolu winna być pasją, dzięki której twoje dziecko – drogi rodzicu z entuzjazmem i radością wkroczy w świat wiedzy i nauki.

Zapraszamy!

To Top ↑